Skräddarsytt för servicebehov

AGCO Connect ger återförsäljare ett kraftfullt verktyg för att omdefiniera kundupplevelsen. Fjärrvisning av felkoder och maskindata samt intern teknisk expertis bidrar till ökad inblick och strategisk planering.

Omdefiniera kundupplevelsen

Optimera

  • Hjälp kunder att optimera maskininställningar
  • Identifiera utbildningsmöjligheter för förare
  • Fjärrövervaka för att föregripa eventuella brister och servicebehov

Koordinera

  • Felsök via fjärrstyrning och ha rätt delar till hands för att förbättra förstagångslösningar och öka kundnöjdheten
  • Använd serviceräknaren för att planera beläggningen på servicecentret och stilleståndet för kunden

Anslut sömlöst

  • Använd data för att matcha produkter med kundens behov
  • Öka kundnöjdheten och stärk relationen till kunden

AGCO Connect kan användas för att snabbt identifiera problem så att underhållsarbete kan utföras enklare och snabbare.

Connect är ett viktigt tillskott till serviceteamet och integreras enkelt i de dagliga arbetsrutinerna. Med hjälp av tjänsten kan en servicepartner snabbt skaffa sig en överblick över hela maskinparken med funktionen Instrumentpanel i servicecentret och kontrollera om det finns några ärende som behöver åtgärdas och vilka maskiner som snart behöver service. I vyn Hubb kan du kontrollera maskinhistorik, servicebehov och till och med hantera arbetsflödet genom att skapa en arbetslista och markera när uppgifter är slutförda. Detta gör det enkelt att hålla reda på vad som återstår att göra.

Med nytt fokus och insyn kan du skräddarsy tjänsterna efter kundernas behov och göra deras liv enklare och ditt företag mer framgångsrikt.

En anpassad tjänst skräddarsydd efter kundernas behov

Med Connect kan du nu erbjuda tjänster som driftövervakning och rådgivning. Du meddelas omedelbart vid ett kritiskt larm och kan analysera tidigare data och data i nära på realtid för att inleda ett serviceärende och effektivt förbereda kunden och servicecentret.

Funktioner för återförsäljare

 

FeatureWeb AppMobile App
Serviceinstrumentpanel
Dagliga maskinprestandadata
Antal felkoder och dess allvarlighetsgrad
Räknare för motor- och servicetimmar med varningar i appen
Servicenav
Dataanalys från Connect
Aktuell position och körsträcka
Ägar- och maskininformation
Abonnemangshantering
Servicecenter och användaradministration
Individuella serviceanvändarkonton