AGCO:s webbplats tillhandahålls i enlighet med villkoren nedan. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor bör du inte använda vår webbplats. Vår sekretesspolicy omfattar även din användning av vår webbplats. I sekretesspolicyn finns information om hur vi behandlar alla personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du ger oss. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att avsiktligt införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller farligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern som vår webbplats är lagrad på eller någon annan server, data eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats med en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Genom att använda denna webbplats samtycker du uttryckligen till administrativ övervakning vid tillfällen som det bedöms relevant. Bevis på brottslig verksamhet som upptäcks under sådan övervakning kan anmälas till lämpliga myndigheter. Om du inte samtycker till sådan övervakning bör du lämna webbplatsen omedelbart.

Alla rättigheter, befogenheter och intressen till och i all text och grafik i programvaran på den här webbplats ägs eller har licensierats av AGCO. Utan skriftligt medgivande från AGCO är det förbjudet att publicera, kopiera eller distribuera innehållet på den här webbplatsen.

Namnet AGCO eller AGCO:s varumärken (inklusive Challenger, Fella, Fendt, Fuse, Gleaner, GSI, Massey Ferguson och Valtra) eller logotyperna för AGCO:s varumärken får inte användas i reklam, marknadsföring eller annan typ av distribution utan specifikt skriftligt tillstånd från AGCO eller enligt vad som anges i tillämpligt avtal som ingåtts mellan återförsäljare eller distributör och ett AGCO-företag.

Inget på denna webbplats ska tolkas som ett beviljande av en licens eller rätt att använda något av AGCO:s patent eller varumärken utan föregående skriftligt tillstånd från AGCO eller en tredje part som äger patent eller varumärke som visas. Kontakta AGCO vid frågor om användning av patent eller varumärken, eller om huruvida ett föremål är ett varumärke som tillhör ACGO.

Innehållet på vår webbplats är endast tillgängligt för allmän information. Det är inte avsett som råd på vilka du bör förlita dig. Vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen på webbplatsen är tillförlitlig, fullständig och aktuellt som möjligt. AGCO friskriver sig från ansvar eller åtagande för oriktigheter, fel och förbiseenden som kan finnas på webbplatsen. Villkoren och informationen på webbplatsen kan ändras från tid till annan. Läs igenom villkoren för att säkerställa att du förstår villkoren som gäller när du använder webbplatsen. Information om AGCO eller AGCO:s produkter tjänar som illustration och är inte tillförlitliga. I den utsträckning som lagen tillåter är inget AGCO-företag under några omständigheter ansvarigt för speciella, indirekta eller efterföljande skador (inklusive vinst- eller intäktsförlust), oavsett om det beror på ett avtal, försumlighet eller andra otillåtna handlingar som uppkommit i samband med användning, missbruk eller till följd av denna webbplats, eller av information, brist på information, dokument, programvara eller annat material som erhållits via någon av AGCO:s webbsidor.

Utan uttryckligt tillstånd från AGCO får ingen information som lagras i databaserna på denna webbplats reproduceras eller distribueras av dig i någon som helst form och du är inte behörig att extrahera personuppgifter om individer för personligt eller kommersiellt bruk.

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje parter. Dessa länkar tillhandahålls endast som en service. AGCO har ingen kontroll eller inflytande över dessa webbplatser. AGCO åtar sig inte ansvar eller skyldighet för innehållet på webbplatser som tillhör tredje parter eller länkar som finns på dessa webbplatser. Omständigheten att det finns länkar till andra webbplatser innebär inte att AGCO rekommenderar dessa eller de produkter och tjänster som erbjuds på någon av dessa webbplatser.

Vi garanterar inte heller att våra webbplats är säker, fri från fel eller virus, eller att den alltid finns tillgänglig utan oavbruten åtkomst. AGCO åtar sig inget ansvar och ska inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller virus som påverkar din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom till följd av användningen av denna webbplats eller hämtning av material, data, text, bilder, videor eller ljud från webbplatsen.

Du vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att data, ekonomiska uppgifter eller kommersiellt känslig information som härrör från eller tillhör AGCO som du kommer i besittning av eller får kontroll över via användning av denna webbplats är skyddad och hålls hemlig samt att du i synnerhet inte

använder de data eller informationen, reproducerar de data eller informationen i sin helhet eller delvis i någon som helst form utan föregående skriftligt samtycke från AGCO, eller

avslöjar data eller information till någon tredje part eller personer som inte fått behörighet av AGCO att ta emot det, utom då AGCO i förväg givit skriftligt samtycke.

Läs igenom villkoren i vår cookiepolicy. Den omfattar din användning av webbplatsen och innehåller information om de kakor som används på vår webbplats.