Dette AGCO-nettstedet tilbys på vilkårene som er angitt nedenfor. Din tilgang til og bruk av dette nettstedet innebærer at du godtar disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet vårt. Vår personvernerklæring kan også gjelde din bruk av nettstedet vårt. Personvernerklæringen fastsetter betingelsene som vi behandler alle personlige opplysninger som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til slik behandling.

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logikkbomber eller annet materiale som er skadelig eller teknisk farlig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren som nettstedet vårt er lagret på, eller en server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettområdet vårt via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Ved å gå inn på dette nettstedet samtykker du uttrykkelig til administrativ overvåking til enhver tid. Bevis på eventuell mulig kriminell aktivitet som er identifisert under slik overvåking, kan gis til riktige myndigheter. Hvis du ikke samtykker til slik overvåking, må du gå ut av dette nettstedet umiddelbart.

Rettighetene, tittelen og interessen for alle opphavsrettigheter i all programvaretekst eller grafikk på dette nettstedet eies eller lisensieres av AGCO. Ingen publisering, kopiering eller distribusjon av materialet som er inkludert på dette nettstedet er tillatt uten skriftlig samtykke fra AGCO.

Navnet på AGCO eller AGCOs merker (inkludert Challenger, Fella, Fendt, Fuse, Gleaner, GSI, Massey Ferguson og Valtra) eller logoene til AGCO-merkene kan ikke brukes i reklame eller publisitet eller på annen måte distribueres uten bestemte skriftlig forhåndstillatelse fra AGCO eller som angitt i den aktuelle forhandler- eller distributøravtalen som er inngått med et AGCO-selskap.

Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som å gi lisens eller rett til å bruke noen patenter eller varemerker for AGCO uten skriftlig tillatelse fra AGCO eller en slik tredjepart som kan eie patenter eller varemerker som vises. Spørsmål om bruk av patenter eller varemerker, eller om et element er et varemerke for AGCO, bør henvises til AGCO.

Innholdet på nettstedet vårt er bare tilgjengelig for generell informasjon. Det er ikke ment å gi råd om hva du skal stole på. Vi gjør en rimelig innsats for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er så nøyaktig, komplett og så oppdatert som mulig. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter, feil eller utelatelser på nettstedet som AGCO fraskriver seg ethvert ansvar eller ansvar for. Disse vilkårene og informasjonen på nettstedet kan endres fra tid til annen. Hver gang du ønsker å bruke nettstedet vårt, bør du sjekke disse vilkårene for å sikre at du forstår vilkårene som gjelder på det tidspunktet. Informasjon om AGCO- eller AGCOs produkter er bare illustrerende og bør ikke stoles på. I den grad loven tillater det, skal ingen av AGCO-selskapene holdes ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgemessige skader (inkludert tap av fortjeneste eller inntekt), enten det er i en kontrakt, uaktsomhet eller andre urolige handlinger som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken. Misbruk eller ytelse på dette nettstedet eller fra informasjon, manglende informasjon, dokumenter, programvare eller annet materiale som er innhentet på alle AGCO-nettsider.

Hvis det ikke er uttrykkelig tillatt av AGCO, kan ingen informasjon som oppbevares i databaser på dette nettstedet, reproduseres eller distribueres av deg i noen form, og du er ikke autorisert til å trekke ut personlig informasjon om personer til personlig eller kommersiell bruk.

Dette nettstedet kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder. Disse koblingene er bare gitt til deg som en bekvemmelighet. Slike koblede nettsteder er ikke under kontroll eller innflytelse fra AGCO. AGCO påtar seg ikke noe ansvar for innholdet på et koblet nettsted fra en tredjepart eller en kobling som finnes på et koblet område. Inkludering av koblinger innebærer ikke nødvendigvis at AGCO har støtte fra de tilknyttede enhetene, det tilknyttede nettstedet eller produkter eller tjenester som finnes på et tilknyttet nettsted.

Vi garanterer ikke at nettstedet vårt vil være sikkert eller fri for feil eller virus, eller at det alltid vil være tilgjengelig med uavbrutt tilgang. AGCO påtar seg ikke noe ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for skader eller virus som påvirker datautstyret, programvaren, dataene eller andre eiendeler, på grunn av tilgang til dette nettstedet eller nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra det.

Du vil ta alle nødvendige skritt for å sikre at data, økonomiske detaljer eller kommersiell sensitiv informasjon som kommer fra eller tilhører AGCO, som kommer i din besittelse eller kontroll ved bruk av dette nettstedet, er beskyttet og behandlet konfidensielt, og spesielt ikke:

Bruke data eller informasjon eller reprodusere data eller informasjon i hele eller deler av en eller annen form, unntatt som kan godkjennes av AGCO.

Eller videreformidle data eller informasjon til en tredjepart eller personer som ikke er autorisert av AGCO, til å motta dem, unntatt ved skriftlig forhåndssamtykke fra AGCO.

Gjør deg kjent med vilkårene i Retningslinjer for informasjonskapsler, siden dette gjelder din bruk av nettstedet og gir informasjon om informasjonskapsler på nettstedet vårt.