Niniejsza witryna internetowa AGCO jest dostępna na warunkach określonych poniżej. Uzyskanie dostępu i korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację niniejszych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie może korzystać z naszej strony internetowej. Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności ma również zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Oświadczenie o ochronie prywatności określa warunki, na których przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od użytkownika lub które nam przekazujesz. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie.

Nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, aplikacji typu trojan, worm, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub mają negatywny wpływ na rozwiązania technologiczne. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym znajduje się nasza witryna, ani jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny poprzez atak typu „odmowa usługi” lub rozproszony atak typu „odmowa usługi”. Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na monitorowanie administracyjne przez cały czas. Dowody wszelkich możliwych działań przestępczych stwierdzonych podczas takiego monitorowania mogą zostać przekazane odpowiednim władzom. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie monitorowanie, natychmiast wyjdź z tej strony.

Prawa, tytuły i udziały w prawach autorskich wszelkich tekstów oprogramowania i grafik zawartych na tej stronie internetowej są własnością firmy AGCO lub są przez nią licencjonowane. Zabrania się publikowania, kopiowania i rozpowszechniania materiałów zawartych na tej stronie internetowej bez pisemnej zgody firmy AGCO.

Nazwy marki AGCO lub marek należących do AGCO (w tym Challenger, Fella, Fendt, Fuse, Gleaner, GSI, Massey Ferguson i Valtra) oraz logo marek AGCO nie mogą być używane w reklamach i publikacjach ani w inny sposób rozpowszechniane bez uzyskania specjalnego, pisemnego zezwolenia od firmy AGCO lub zgodnie z zapisami odpowiedniej umowy z dealerem lub dystrybutorem zawartej z firmą AGCO.

Żaden element niniejszej witryny nie może być interpretowany jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek patentów lub znaków towarowych firmy AGCO bez pisemnej zgody firmy AGCO lub strony trzeciej, która może być posiadaczem patentów lub znaków towarowych. Wszelkie pytania dotyczące korzystania z patentów lub znaków towarowych oraz tego, czy dany element jest znakiem towarowym firmy AGCO, należy kierować do firmy AGCO.

Treści umieszczane na naszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Ich celem nie jest zapewnienie porady, na której można niezawodnie polegać. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej witrynie były jak najbardziej dokładne, kompletne i aktualne. Jednak na stronie internetowej mogą znajdować się nieścisłości, błędy lub pominięcia, za które firma AGCO nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Niniejsze warunki i informacje na stronie internetowej mogą od czasu do czasu ulegać zmianie. Za każdym razem, gdy chcesz skorzystać z naszej witryny, zapoznaj się z niniejszymi warunkami, aby upewnić się, że właściwie rozumiesz zasady, które mają zastosowanie w danym momencie. Informacje na temat firmy AGCO lub produktów AGCO mają wyłącznie charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako wiarygodnych danych. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma AGCO nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wynikowe (w tym za utratę zysków lub przychodów), wynikające z umowy, zaniedbania lub innych niedozwolonych działań, wynikających z lub związanych z użytkowaniem, niewłaściwe użytkowanie lub działanie tej strony internetowej lub wynikające z jakichkolwiek informacji, braku informacji, dokumentów, oprogramowania lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem stron internetowych firmy AGCO.

Poza sytuacją uzyskania wyraźnego zezwolenia firmy AGCO, żadne informacje przechowywane w bazach danych w niniejszej witrynie nie mogą być powielane ani rozprowadzane przez użytkownika w jakiejkolwiek formie, a użytkownik nie jest upoważniony do uzyskiwania informacji osobowych na temat osób prywatnych w celach osobistych lub komercyjnych.

Ta witryna może zawierać łącza do stron internetowych stron trzecich. Łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Połączone w ten sposób witryny nie są kontrolowane ani dozorowane przez firmę AGCO. Firma AGCO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość strony jakiejkolwiek strony trzeciej, do której prowadzą łącza, ani za zawartość stron, do których prowadzą łącza zawarte na takiej stronie. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza, że firma AGCO promuje powiązane podmioty, witrynę powiązaną z innymi witrynami lub jakiekolwiek produkty lub usługi znajdujące się w jakiejkolwiek połączonej witrynie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna i wolna od błędów lub wirusów, ani że będzie zawsze dostępna bez żadnych przerw. Firma AGCO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy komputerowe negatywnie wpływające na oprogramowanie, dane lub inną własność Użytkownika, wynikające z dostępu Użytkownika do niniejszej strony internetowej lub pobierania z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstu, obrazów, wideo lub audio.

Użytkownik podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, że wszelkie dane, informacje finansowe lub poufne informacje handlowe pochodzące od lub należące do firmy AGCO, które znajdą się w jego posiadaniu lub kontroli dzięki korzystaniu z niniejszej strony internetowej, będą chronione i traktowane jako poufne, a w szczególności użytkownik nie będzie:

wykorzystywać danych lub informacji, odtwarzać ich w całości ani w części w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dozwolone przez firmę AGCO; lub

ujawniać danych lub informacji stronom trzecim lub osobom, które nie są do tego upoważnione przez firmę AGCO, z wyjątkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy AGCO.

Prosimy zapoznać się z zasadami korzystania z plików cookie, ponieważ dotyczą one korzystania przez użytkownika z witryny internetowej i zawierają informacje na temat plików cookie dostępnych na naszej stronie internetowej.