Dette AGCO-websted stilles til rådighed for dig på de vilkår, der er angivet nedenfor. Din adgang til og brug af dette websted udgør accept af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores websted. Vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan også gælde for din brug af vores websted. Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder de vilkår, i henhold til hvilke vi behandler eventuelle personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os.

Hvis du bruger vores websted, giver samtidig du dit samtykke til en sådan behandling. Du må ikke misbruge vores websted ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores websted, den server, som websted befinder sig på, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb. Ved at besøge dette websted giver du udtrykkeligt samtykke til administrativ overvågning på alle relevante tidspunkter. Beviser for eventuelle kriminelle aktiviteter, der måtte blive identificeret under en sådan overvågning, kan blive udleveret til kompetente myndigheder. Hvis du ikke giver dit samtykke til en sådan overvågning, skal du straks forlade dette websted. Rettigheder, ejendomsret og interesser i forbindelse med al ophavsret til software, tekst og grafik på dette websted ejes eller haves i licens af AGCO. Offentliggørelse, kopiering eller distribution af materialet på dette websted er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra AGCO. Navnet på AGCO eller AGCO’s mærker (herunder Challenger, Fella, Fendt, Fuse, Gleaner, GSI, Massey Ferguson og Valtra) og logoerne tilhørende AGCO’s mærker må ikke anvendes i annonce- eller reklamemateriale eller på anden måde distribueres uden specifik, skriftlig forudgående tilladelse fra AGCO eller som angivet i den relevante forhandler- eller distributøraftale, der er indgået med et AGCO-firma.

Intet på dette websted skal fortolkes som tildeling af licens eller ret til at bruge patenter eller varemærker tilhørende AGCO uden skriftlig tilladelse fra AGCO eller en tredjepart, der måtte eje viste patenter eller varemærker. Alle spørgsmål vedrørende brug af patenter og varemærker, eller hvorvidt et element er et varemærke tilhørende AGCO skal henvendes til AGCO. Indholdet på vores websted er kun til generel information. Det er ikke meningen, at det skal udgøre rådgivning, som du bør stole blindt på. Vi gør en rimelig indsats for at sikre, at oplysningerne på dette websted er så nøjagtige, fuldstændige og opdaterede som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser på webstedet, for hvilke AGCO fralægger sig enhver form for ansvar og hæftelse. Disse vilkår og oplysningerne på webstedet kan ændres fra tid til anden. Hver gang du ønsker at bruge vores websted, skal du kontrollere disse vilkår for at sikre, at du forstår de vilkår, der gælder på det pågældende tidspunkt. Oplysninger om AGCO og AGCO’s produkter er kun vejledende og kan ikke påberåbes. I det videst mulige omfang, det er tilladt ved lov, hæfter AGCO under ingen omstændigheder for særlige tab, indirekte tab eller følgetab (herunder tab af fortjeneste eller indtægter), det være sig iht. kontrakt, som følge af forsømmelighed eller andre erstatningsretlige handlinger, der opstår som følge af eller i forbindelse med brug af, misbrug af eller ydeevnen på dette websted eller på grund af oplysninger, manglende oplysninger, dokumenter, software eller andet materiale, der er indhentet via AGCO’s websider.

Medmindre AGCO udtrykkeligt tillader det, må du ikke gengive eller distribuere oplysninger fra databaser på dette websted i nogen form, og du har ikke tilladelse til at udtrække personlige oplysninger om enkeltpersoner til din egen personlige eller kommercielle brug. Dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Disse links stilles til rådighed for dig af praktiske hensyn.

Sådanne websteder, der måtte være linket til, har AGCO ikke nogen kontrol over eller indflydelse på. AGCO påtager sig intet ansvar for indholdet på tredjepartswebsteder, der linkes til, eller links, der findes på et websted, der er linket til. Medtagelsen af et link betyder ikke nødvendigvis, at AGCO godkender de juridiske personer, der linkes til; webstedet, der linkes til; eller produkter eller serviceydelser, der måtte være indeholdt på et websted, der linkes til. Vi garanterer ikke, at vores websted vil være sikkert eller fri for fejl eller vira, eller at det altid vil være tilgængeligt med uafbrudt adgang.

AGCO påtager sig intet ansvar for og hæfter ikke for eventuelle skader på eller vira, der påvirker dit computerudstyr, din software, dine data eller anden ejendom på grund af din adgang til dette websted eller download af materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd fra det. Du skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at data, økonomiske oplysninger og kommercielt følsomme oplysninger, der stammer fra eller tilhører AGCO, og som du kommer i besiddelse af eller kontrollerer ved brug af dette websted, beskyttes og behandles fortroligt, og i særdeleshed må du ikke:

Bruge dataene eller oplysningerne eller gengive dataene eller oplysningerne helt eller delvist i nogen som helst form ud over i det omfang, det måtte være tilladt af AGCO; eller videregive dataene eller oplysningerne til nogen tredjeparter eller personer, der ikke er autoriseret af AGCO til at modtage dem, medmindre dette sker med forudgående skriftlig tilladelse fra AGCO.

Gør dig bekendt med vilkårene i vorescookiepolitik, da denne gælder for din brug af webstedet og indeholder oplysninger om de cookies, der bruges på vores websted.