Min Maskinpark

Primær visning til maskindriftsoplysninger, aktuel position og placeringshistorik

Min Maskinpark

Brug denne visning til at få en oversigt over maskinstatus og -forberedelse.

1. Aktivitet

Strøm slået til indikerer, at maskinen har kørt i dag

2. Alarmer

Advarselssymbolet indikerer, at der er aktive alarmer

2. Næste service

Resterende timer til næste service Gult display inden for 100 timer til service (Ved 100 timer sendes der en e-mail-underretning til ejeren) Rødt display ved 0 til -50 timer til service* (Skal udføres nu eller skulle have været udført) * Servicetælleren nulstilles til standard ved -50 timer. Kan ikke nulstilles manuelt i Connect.

Mine maskiner

Vælg en maskine på maskinparklisten for at få vist detaljerede maskinspecifikke oplysninger.

1. Hurtige links til oplysninger om maskinens abonnement og servicecenter
2. Vælg fane for:
  • Brugsstatistik (vist her)
  • Alarmer
    • Historik- og servicekodeoplysninger
  • Information
    • Maskinidentifikation
  • Eksterne systemer
    • Aktivér eller deaktivér eksterne systemer, der kan bruges til at overføre CAN-data til udvalgt FMIS*
3. Maskinspecifikation og oplysninger om opbygning

* Ikke tilgængeligt uden for Norden i øjeblikket

Delt med mig

Få vist maskiner, der deles med dig af andre ejere, der giver tilladelse. Når en bruger deler sin maskine med dig, bliver den synlig på maskinparklisten ‘Min maskinpark’/’Delt med mig’. Funktionaliteten svarer til visningen ‘Min maskine’, bortset fra at oplysningerne om maskinen og servicecenteret ikke kan redigeres. Hvis du vil føje maskiner til denne liste, skal ejeren dele med dig ved hjælp af funktionen ‘Deling’, mens vedkommende er logget på sin egen konto. Se, hvordan du deler en maskine

Oversigt over maskinparken

Brug denne visning til at få en driftsmæssig oversigt over maskinparkens ydeevne. Indikerer, at maskinen har været i drift på den valgte dato (1). Samlede totaler for driftstimer, brændstofforbrug og det gennemsnitlige forbrug for alle -maskiner den pågældende dag. (2) Vælg en hvilken som helst -maskine for at få vist individuel maskinydeevne (3). Den valgte maskine vises på kortet med den aktuelle position og den tilbagelagte rute under driften. Driftstid og tilbagelagt rute (4) og (5) er farvekodede for at identificere maskinen (6). Opdater skærmen for at få vist de seneste data (7).