Mijn machinepark

Hoofdweergave voor operationele informatie, huidige positie en locatiegeschiedenis van de machine

Mijn machinepark

Gebruik deze weergave voor een overzicht van de machinestatus en de bedrijfsgereedheid.

1. Activiteit

Inschakeling geeft aan dat de machine vandaag in bedrijf is geweest

2. Alarmen

Het waarschuwingssymbool geeft aan dat er actieve alarmen zijn

2. Volgende servicebeurt

 Resterende uren tot de volgende servicebeurt  Oranje weergave binnen 100 uur tot de servicebeurt (Bij 100 uur wordt een melding per e-mail naar de eigenaar verstuurd)  Rode weergave van 0 tot -50 uur tot de servicebeurt* (nu nodig of te laat) * Servicebeurtteller wordt naar de standaardwaarde gereset bij -50 uur. Kan niet handmatig worden gereset in Connect.

Mijn machines

Selecteer een machine in de machineparklijst om gedetailleerde machinespecifieke informatie te bekijken.

1. Snelle koppelingen naar het machineabonnement en informatie over het servicecentrum
2. Selecteer de tab voor:
  • Gebruiksstatistieken (hier weergegeven)
  • Alarmen
    • Geschiedenis en servicecode-informatie
  • Informatie
    • Identificatie van de machine
  • Externe systemen
    • Externe systemen in- of uitschakelen die kunnen worden gebruikt om CAN-gegevens in te brengen in geselecteerde FMIS-systemen*
3. Machinespecificatie en constructie-informatie

* Momenteel niet beschikbaar buiten Scandinavië

Met mij gedeeld

Machines bekijken die met u zijn gedeeld door iedere eigenaar die toestemming garandeert. Als een gebruiker zijn machine met u deelt, zal deze zichtbaar zijn in de lijst ‘Mijn machinepark’ / ‘Met mij gedeeld’. De functionaliteit is vergelijkbaar met de weergave ‘Mijn machine’, echter, de machine-informatie en de informatie over het servicecentrum kunnen niet worden bewerkt. Om machines toe te voegen aan deze lijst, moet de eigenaar met u delen door middel van de functie ‘Delen’ wanneer hij is aangemeld bij zijn eigen account. Zie Een machine delen

Overzicht machinepark

Gebruik deze weergave voor een operationeel overzicht van de prestaties van het machinepark. Geeft aan dat de machine in bedrijf is geweest gedurende de geselecteerde datum (1). Cumulatieve totalen van bedrijfsuren, brandstofverbruik en het gemiddelde verbruik van alle machines op die dag. (2) Selecteer een  machine om de afzonderlijke machineprestaties te bekijken (3). De geselecteerde machine wordt weergegeven op de kaart met de huidige locatie en het afgelegde traject tijdens bedrijf. Bedrijfstijd en afgelegd traject (4) en (5) hebben een kleurcodering om de machine te identificeren (6). Vernieuw het scherm om de meest recente gegevens weer te geven (7).