Hoe?

Een machine toevoegen aan uw Connect fleet

1. Machine selecteren

 1. Start vanaf Mijn machinepark / Mijn machines*
 2. Selecteer ‘Machine toevoegen’
 3. Voer machine-VIN in en selecteer ‘Zoeken’.
 4. Het machine model moet automatisch door het systeem worden ingevuld. Als dat niet gebeurt, selecteer het dan handmatig en bevestig om door te gaan naar stap 2.

*Machines kunnen ook worden toegevoegd via Abonnementen

2. Servicecentrum selecteren

 1. Uw land selecteren in de lijst
 2. Identifeer het servicecentrum van uw lokale dealer in de lijst en bevestig
 3. Controleer het adres en de contactgegevens van het servicecentrum om uw selectie te verifiëren
 4. Selecteer ‘Servicecentrum selecteren’ om verder te gaan naar stap 3.

3. Samenvatting

 1. Gebruik het korte overzicht om uw machinegegevens, de selectie van het servicecentrum en het abonnement te controleren.
 2. Selecteer ‘Abonneren’. De abonnementsaanvraag wordt vervolgens ter goedkeuring naar uw dealer gestuurd.

 

Machinegegevens worden zichtbaar wanneer:
 1. Uw dealer uw abonnementsaanvraag erkent en accepteert en;
 2. Het telemetrieapparaat is geactiveerd en de gegevens worden ontvangen.

De machine moet gedurende een langere periode na deze abonnementsaanvraag werken om het apparaat te activeren en gegevens te versturen. Het activeringsproces van de ACM opnieuw starten

Een machine delen

Laat andere Connect-gebruikers uw machine-informatie bekijken door de toegang te delen.

 1. Selecteer Mijn Machinepark
 2. Mijn Machines
 3. Selecteer de machine die u wilt delen
 4. Selecteer ‘Delen’
 5. Voer het e-mailadres in van het gebruikersaccount dat u wilt delen en selecteer ‘Toevoegen’*

Het symbool voor delen geeft de machines in uw machinepark weer die u hebt gedeeld. De gedeelde machines zijn te vinden in de lijst ‘Met mij gedeeld’ van het account van de ontvanger. * Het e-mailadres van de ontvanger moet gekoppeld zijn aan een actief Connect-gebruikersaccount. De machines wordt weergegeven in de tab ‘met mij gedeeld’ in hun account.

Een machinenaam wijzigen

U kunt eenvoudig een machine in uw machinepark vinden door de weergegeven naam te wijzigen.

 1. Start vanaf Mijn machinepark / Mijn machines
 2. Selecteer de machine waarvan u de naam wilt wijzigen
 3. Selecteer de tab ‘Informatie’
 4. Selecteer ‘Informatie bijwerken’
 5. Voer een nieuwe naam in
 6. Wijzigingen opslaan

Eigenaar wijzigen

Een machine verwijderen uit uw account om deze zichtbaar te maken voor registratie door een andere gebruiker*.

Er zijn twee fasen om een machine te verwijderen voor een wijziging van eigenaar.

1. Het abonnement beëindigen

 1. Selecteer in het menu het abonnementenscherm
 2. Open het informatievak voor de abonnementsstatus van de machine waarvan je het abonnement wilt beëindigen
 3. Klik op ‘Abonnement beëindigen’
 4. Controleer het VIN-nummer van de machine waarvan je het abonnement wilt beëindigen. Voor een reden in voor de beëindiging en klik op Abonnement beëindigen.
 5. Klik op Ja om de beëindiging te bevestigen

2. Een machine verwijderen uit het account

 1. Na het beëindigen van het abonnement gaat u naar ‘Mijn machinepark’
 2. Selecteer de machine met de vermelding ‘Geen actief abonnement’ om de machine-informatie te openen.
 3. Selecteer ‘andere opties’
 4. Klik op ‘Machine uit account verwijderen’
 5. Bevestig de machinegegevens en klik op ‘Verwijderen’
 6. Klik op ‘Ja’ om de verwijdering te bevestigen

De machine is nu beschikbaar voor registratie door de nieuwe gebruiker door de instructies te volgen op – “Een machine toevoegen*. De nieuwe gebruiker zal geen historische gegevens zien omdat de gegevens worden gewist wanneer de machine verwijderd is.

Alarmen over servicebeurten begrijpen

Alarmen over servicebeurten geven aan dat uw machine mogelijk aandacht nodig heeft en helpen het probleem en de ernst ervan te begrijpen. Geeft een of meer alarmvoorvallen aan die zich binnen de laatste 72 uur voordeden*. Selecteer en selecteer de tab ‘Alarmen’ (1) om de lijst met alarmhistorie te openen, zoals afgebeeld*. Alarmen worden geclassificeerd volgens de ernst, en het aantal voorvallen wordt vermeld naast de classificatiecode (2) Tijdstempels geven het eerste en laatste voorval weer (3) Selecteer  voor een uitgebreidere omschrijving en de details van het alarm

Classificatie van servicecode

 Zeer ernstig  Minst ernstig

* Alarmen blijven gedurende 72 uur in de lijst met alarmhistorie vanaf het laatste tijdsstempel, maar kunnen eerder worden gewist of langer worden behouden door het servicecentrum tijdens het onderzoek.