Hvordan?

Sådan føjer du en maskine til din Connect-maskinpark

1. Vælg maskine

 1. Start fra Min maskinpark/Mine maskiner*
 2. Vælg ‘Tilføj maskine’
 3. Indtast maskinens VIN-nummer, og vælg ‘Søg’.
 4. Maskinmodellen bør blive udfyldt automatisk. Hvis det ikke sker, skal du vælge den manuelt og bekræfte for at gå til trin 2.

*Maskiner kan også tilføjes via Abonnementer

2. Vælg servicecenter

 1. Vælg dit land på listen
 2. Udvælg dit lokale servicecenter på listen, og bekræft
 3. Kontrollér servicecenterets adresse og kontaktoplysninger for at bekræfte dit valg
 4. Vælg ‘Vælg servicecenter’ for at gå til trin 3.

3. Oversigt

 1. Brug oversigtsopstillingen til at bekræfte dine maskinoplysninger, dit valg af servicecenter og abonnementsplanen.
 2. Vælg “Abonner”. Abonnementsanmodningen vil derefter blive sendt til din forhandler til godkendelse.
Maskindata vil blive synlige, når:
 1. Din forhandler anerkender og accepterer abonnementsanmodningen og;
 2. Telemetrienheden aktiveres, og der modtages data.

Maskinen skal køre i en længere periode efter denne abonnementsanmodning for at aktivere enheden og sende data. Sådan genstartes ACM-aktiveringsprocessen

Sådan deles en maskine

Tillad andre Connect-brugere at få vist dine maskinoplysninger ved at dele adgang.

 1. Vælg Min maskinpark
 2. Mine maskiner
 3. Vælg maskinen, der skal deles
 4. Vælg ‘Deling’
 5. Indtast e-mail-adressen på brugerkonto, du vil dele med, og vælg ‘Tilføj’*

Delesymbolet identificerer maskiner i din maskinpark, som du har delt. De delte maskiner kommer til at fremgå på listen ‘Delt med mig’ på modtagerens konto. * Modtagerens e-mail-adresse skal være knyttet til en aktiv Connect-brugerkonto. Maskinen bliver vist på fanen ‘Delt med mig’ på vedkommendes konto.

Sådan ændres et maskinnavn

Gør det nemt at identificere en maskine i din maskinpark ved at ændre dens visningsnavn.

 1. Start fra Min maskinpark / Mine maskiner
 2. Vælg maskine, der kræver navneændring
 3. Vælg fanen ‘Information’
 4. Vælg ‘Rediger oplysninger’
 5. Indtast nyt navn
 6. Gem ændringer

Hvordan skiftes ejerskab?

Slet en maskine fra din konto for at gøre den synlig, så en anden bruger kan registrere den*.

Der er to trin i proceduren til sletning af en maskine med henblik på ejerskifte.

1. Annullering af abonnementet

 1. Vælg skærmbilledet med abonnementer i menuen
 2. Åbn informationsfeltet for abonnementstilstand på den maskine, du har ønsker at afmelde
 3. Klik på ‘Annuller abonnement’
 4. Kontrollér VIN-nummeret på den maskine, der skal afmeldes. Indtast en årsag til annulleringen, og klik på Annuller abonnement.
 5. Klik på Ja for at bekræfte afmeldingen

2. Fjernelse af en maskine fra kontoen

 1. Når du har annulleret abonnementet, skal du gå til ‘Min maskinpark’
 2. Vælg maskinen, der viser ‘Intet aktivt abonnement’, for at udvide maskinoplysningerne.
 3. Vælg ‘andre valgmuligheder’
 4. Klik på ‘Fjern maskine fra konto’
 5. Bekræft maskinoplysningerne, og klik på ‘Fjern’
 6. Klik på ‘Ja’ for at bekræfte fjernelsen

Maskinen vil nu være tilgængelig, så den nye bruger kan registrere den ved at følge anvisningerne i – “Sådan tilføjes en maskine* Den nye bruger vil ikke kunne se nogen historikdata, da dataene slettes, når maskinen fjernes.

Sådan skal servicealarmer forstås

Servicealarmer indikerer, at din maskine kan have brug for opmærksomhed, og de kan medvirke til at identificere problemet og alvorsgraden. Indikerer en eller flere alarmforekomster inden for de seneste 72 timer* Vælg en maskine, og vælg fanen ‘Alarmer’ (1) for at udvide listen over alarmhistorik som vist* Alarmer er klassificeret efter alvorsgrad, og antallet af forekomster vises ved siden af klassifikationskoden (2) Tidsstempler viser den første og sidste forekomst (3) Vælg for at få yderligere beskrivelse og alle detaljer vedr. alarmen

Klassifikation af servicekoder

Mest alvorlige Mindst alvorlige

* Alarmer forbliver på historiklisten i 72 timer fra det senest viste tidsstempel, men de kan slettes tidligere eller fastholdes længere af servicecenteret under undersøgelsesarbejdet.