Hvordan?

Sådan håndteres en abonnementsanmodning

Abonnementsanmodninger bliver synlige som en underretning på abonnementsfanen (1) og findes i abonnementsvisningen (2). Underretninger modtages også i form af e-mail til registrerede servicecenterbrugere. Hvis du vil iværksætte en anmodning, skal du klikke på linket (2) for at åbne abonnementstilstandsformularen. Vælg Accepter, hvis kunden genkendes, eller Afvis, hvis anmodningen er blevet sendt til det forkerte servicecenter, og kunden/maskinen er ukendt (3). Sådan genstartes ACM-aktiveringsprocessen

Sådan overføres en maskine til et andet servicecenter

En maskine kan overføres til et mere hensigtsmæssigt servicecenter inden for samme forhandlernetværk.

  1. Start fra visningen ‘Abonnementer’
  2. Vælg ‘Handlinger’
  3. Vælg ‘Overfør abonnementer’
  4. Vælg den eller de maskiner, der skal overføres, ved hjælp af afkrydsningsfeltet, og klik på fortsæt
  5. Indtast det ønskede servicecenter, indsæt meddelelsen, og send

Sådan bruges Hub-arbejdslisten

Arbejdslisten kan bruges som værktøj til at identificere maskiner, der allerede er under undersøgelse. Vælg den maskine, du vil flytte til arbejdslisten. Alarmhistorikken udvides som vist. Vælg for at flytte maskinen op på arbejdslisten ovenfor. Maskinen kan returneres ved valg af . Alarmer slettes ikke automatisk på maskiner, der holdes på arbejdslisten. De kan om nødvendigt ryddes manuelt ved hjælp af knappen ‘Afslut arbejde’, eller de ryddes ved returnering til ventelisten.

Sådan håndteres alarmer

Vælg en maskine for at få vist alarmhistorik (1). Vælg for at få vist fejlen i Connect Data. Vælg for at få vist flere oplysninger om fejlen. Ryd alarmer sletter alle alarmer for alle maskiner på listen (2). rydder alle alarmer for den valgte maskine. Alarmer vil automatisk blive ryddet 3 dage efter sidste forekomst*. Ryddede alarmer vil også rydde kundevisningen. i) Antal maskiner med alarmer aktiveret inden for de seneste 8 timer. * Gælder ikke, mens maskinen holdes på arbejdslisten til undersøgelse.