Slik gjør du

Slik håndterer du en abonnementsforespørsel

Abonnementsforespørsler vises som en melding i abonnements-kategorien (1) og i abonnementsvisningen (2). Meldinger mottas også via e-post til registrerte brukere av sentre.

Hvis du vil utføre en forespørsel, klikker du på koblingen (2) for å åpne skjemaet for abonnementsstatus. Velg godta hvis kunden blir gjenkjent eller avvist hvis forespørselen er sendt til feil servicesenter og kunden/maskinen er ukjent (3).

Slik overfører du en maskin til et annet servicesenter

En maskin kan overføres til et mer passende servicesenter i samme forhandlernettverk.

  1. Start fra Abonnement-visning
  2. Velg Handlinger
  3. Velg Overfør abonnement
  4. Velg maskinen(e) du vil overføre, ved hjelp av avmerkingsboksen, og klikk på Fortsett
  5. Angi målservicesenteret. Legg inn en melding, og send

 

Slik bruker du Hub-arbeidslisten

Arbeidslisten kan brukes som et verktøy for å identifisere maskiner som allerede er under undersøkelse.

Velg maskinen du vil flytte til arbeidslisten. Alarmhistorikken utvides som vist.

Velg for å flytte maskinen opp i arbeidslisten ovenfor.

Maskinen kan returneres ved å velge .

Alarmer slettes ikke automatisk på maskiner som holdes i arbeidslisten. Hvis det er nødvendig, kan de slettes manuelt ved hjelp av knappen Fullfør arbeid, eller de vil bli slettet når de returneres til listen som venter.

Slik håndterer du alarmer

Velg en maskin for å vise alarmhistorikk (1).

Velg for å vise feilen i Connect Data.

Velg for å vise mer informasjon om feilen.

Slette alarmer vil slette alle alarmer for alle maskinene i listen (2).

vil slette alle alarmer for den valgte maskinen.

Alarmer slettes automatisk 3 dager fra forrige visning*. Slettede alarmer sletter også kundevisningen.

(i) Antall maskiner med alarmer aktivert i løpet av de siste 8 timene.

&nbsp,

* Gjelder ikke mens maskinen holdes i arbeidslisten for undersøkelser.