Connect Data

Hovedvisning for maskinteknisk informasjon og analyse

Vis maskindata i referanse til tid og sted for å hjelpe til med feilsøking. Analyser for informasjon om ytelse, effektivitet og service.

  1. Velg en maskin som skal undersøkes. Den vises under valgte maskiner.
  2. Klikk på Signaler for å vise tilgjengelige signaler for den valgte maskinen.
  3. Velg signaler som skal vises ved å merke av i avmerkingsboksen(e). Forskjellige alternativer er tilgjengelige fra menyene Data, Status og Varsellampe. Felles eller maskinspesifikke alternativer.
  4. Velg datointervallet som skal vises.*
  5. Velg oppdatering for å se datadiagrammet.

* Dataene kan vises i vinduer på opptil én måned. Historiske data kan vises tilbake til siste registreringsdato.

Undersøk forhold mellom valgte egenskaper og servicekoder.

De valgte dataene vises registrert over tid (x-akse) og måleenhet (Y-akse) (1).

Klikk og dra over et utvalg av interesse for å isolere og zoome inn på den tidsrammen som vist i blått (2).

Servicekoder som vises i den valgte tiden vises i servicekodeopptelling (3).

Bruk filteret til å vise bare de av interesse (4).

Det er da mulig å lese dataverdier for ulike attributter på tidspunktet for servicekodehendelsen for å hjelpe med diagnose.

Bruk den oransje indekslinjen til å merke servicekodehendelsen ved å holde den over (5). Dataverdiene vises for det punktet i tid (6). Posisjonspinnen flyttes også for å vise maskinposisjonen på det tidspunktet (7).