Min flåte

Hovedvisning for driftsinformasjon for maskin, gjeldende posisjon og plasseringshistorikk

Min flåte

Bruk denne visningen for å få en oversikt over maskinstatus og klargjøring.

1. Aktivitet

Strøm på indikerer at maskinen har kjørt i dag

2. Alarmer

Alarmsymbolet angir at det er aktive alarmer

2. Neste service

Timer som gjenstår til neste service

 Gul skjerm innen 100 timer til service
(det sendes en e-postmelding til eieren ved 100 timer)

 Rød visning på 0 til –50 timer til service*
(forfalt nå eller forsinket)

* Servicetelleren tilbakestilles til standard ved –50 timer. Kan ikke tilbakestilles manuelt i Connect.

Mine maskiner

Velg en maskin i flåtelisten for å vise detaljert maskinspesifikk informasjon.

1. Hurtigkoblinger til maskinabonnement og informasjon om servicesenter
2. Velg fanen for:
  • Bruksstatistikk (vist her)
  • Alarmer
    • Historikk og servicekodeinformasjon
  • Informasjon
    • Maskinidentifikasjon
  • Eksterne systemer
    • Aktivere eller deaktivere eksterne systemer som kan brukes til å hente CAN-data inn i utvalgte FMIs*
3. Maskinspesifikasjon og bygginformasjon

* For øyeblikket ikke tilgjengelig utenfor Norden

Delt med meg

Vis maskiner som deles med deg av en eier som gir tillatelse.

Når en bruker deler maskinen sin med deg, vil den være synlig i Min flåte / Delt med meg-flåteliste.

Funksjonaliteten er lik Min maskin-visning, bortsett fra maskin- og servicesenterinformasjon kan ikke redigeres.

Hvis du vil legge til maskiner i denne listen, må eieren dele med deg ved å bruke funksjonen Dele når de er logget på sin egen konto.

Se Slik deler du en maskin

Oversikt over flåte

Bruk denne visningen til en driftsoversikt over flåteytelsen.

Viser at maskinen har vært i drift i løpet av den valgte datoen (1).

Akkumulerte antall driftstimer, drivstofforbruk og gjennomsnittlig forbruk for alle maskiner for dagen. (2)

Velg en hvilken som helst  maskin for å vise individuell maskinytelse (3).

Den valgte maskinen vises på kartet med gjeldende posisjon og kjørerute under drift.

Kjøretid og kjørt rute (4) &amp: (5) er fargekodet for å identifisere maskinen (6).

Oppdater skjermen for å vise de nyeste dataene (7).