Hva er nytt

Siste versjon

Nye funksjoner og oppdateringer

Utgitt: 16.03.2022

Les hele notatet

Ny Geofence-varslingstjeneste

Utgitt: 27.07.2021

Les hele notatet

Ny brukervarslingstjeneste

Utgitt: 17.03.2021

Les hele notatet

Vi presenterer sanntidsdata

Utgitt: 19.08.2020

Les hele notatet

v1.13.0

Utgitt: 07.04.2020

Les hele notatet

Sammendrag

Denne meldingen gir en beskrivelse av de nye funksjonene og systemforbedringene som ble oppdatert med versjon v1.13.0 den 12. februar 2020, og som påvirker alle webprogrammer for AGCO og merket Connect.

Nye funksjoner og forbedringer:

  1. Abonnementssprosess startet av forhandler
  2. Statusvisninger for maskinaktivering for service og kunde
  3. Nyhetsproduktmerknader for brukere i portalen