Nye funksjoner og oppdateringer


Informasjon, hvor og når du trenger det – nå enda mer detaljert! Connect har nye oppgraderinger for programmet. Med en ny ytelsesrapport kan du enkelt overvåke og dokumentere maskinytelsesdata over tid. I tillegg gjør oppdateringer for meldinger administrasjonen enda enklere og mer åpen.

Hva er nytt?

Ytelsesrapport: Rapporten viser deg de viktigste ytelsesmålingene i et enkelt og lettlest format.

Nå kan du opprette ytelsesrapporter over tid for å inspisere følgende:

 1. Generelt sammendrag av viktige ytelsesmålinger fra hele flåten
 2. Detaljert oversikt for hver maskin
 3. Oversikt over daglig flåteproduktivitet i rapporteringsperioden

Den nye funksjonen lar deg også motta varsler når en rapport er klar.

Fordeler:

 • Mer detaljert innsikt gjennom data
 • Nedlastbart PDF-format
 • Gjør ytelsesanalyse, -overvåking og -optimalisering enda enklere

Se hvordan ytelsesrapporter fungerer på Funksjoner

Hva er nytt?

Meldingsadministrasjon:

Meldinger er nå mer praktiske med nye oppdateringer på meldingsdashbordet. Med nye funksjoner kan du gjøre følgende:

 1. Velg alle
 2. Merk alle som lest
 3. Slett alle

Hva er nytt?

Forbedringer av Connect-dashbordet gir høyere lastehastigheter:

 1. Gjennomsnittlige forbruksdata fjernes fra aktivitetsvisningen. Vi vil fortsatt vise den totale summen av driftstimer for hele maskinparken din
 2. Kjørebane: Hvis en konto inneholder mer enn 10 maskiner, vises ikke kjørebaner lenger i kartvisningen.