Nieuwe functies en updates


Alle informatie waar en wanneer u die nodig hebt – nu nog gedetailleerder! Connect biedt nieuwe upgrades voor uw toepassing. Met een nieuw prestatierapport kunt u eenvoudig de prestatiegegevens van machines in de loop van de tijd bewaken en documenteren. Bovendien maken updates voor meldingsbeheer het beheer nu nog eenvoudiger en transparanter./span>

Nieuw

Prestatierapport: Het rapport toont de belangrijkste prestatiegegevens in een eenvoudig en gemakkelijk te lezen overzicht.

U kunt nu prestatierapporten voor bepaalde perioden maken om het volgende te inspecteren:

 1. Algemeen overzicht van de belangrijkste prestatiegegevens van uw gehele wagenpark
 2. Gedetailleerde specificatie voor elke machine
 3. Grafiek van de dagelijkse productiviteit van het wagenpark voor de betreffende rapportageperiode

Met de nieuwe functie ontvangt u ook meldingen wanneer een rapport gereed is.

Voordelen:

 • meer (nauwkeurig) inzicht dankzij data
 • Downloadbaar pdf-bestand
 • Maakt het analyseren, bewaken en optimaliseren van prestaties nog eenvoudiger

Bekijk hoe prestatierapporten werken in Feature Discovery

Nieuw

Meldingsbeheer:

Meldingen zijn nu nog beter te beheren met nieuwe updates voor het dashboard voor meldingen. Met de nieuwe functies kunt u:

 1. Alles selecteren
 2. Alles markeren als gelezen
 3. Alles wissen
 4. Specifieke meldingen in-/uitschakelen

Nieuw

Verbeteringen op uw Connect dashboardpagina zorgen ervoor dat gegevens sneller worden geladen:

 1. Gegevens over gemiddeld verbruik zijn verwijderd uit de activiteitenweergave. Het totale aantal bedrijfsuren van uw machinepark wordt wel nog weergegeven
 2. Rijpaden: Als er meer dan 10 machines aan een account zijn toegevoegd, worden rijpaden niet meer weergegeven in de kaartweergave.