Gegevens van Connect

Hoofdweergave voor technische informatie van de machine en machineanalyse

Machinegegevens bekijken met betrekking tot tijd en locatie ter ondersteuning van probleemoplossing. Analyseren op prestaties, efficiëntie en inzichten voor servicebeurten.

  1. Selecteer een machine die onderzocht moet worden; deze zal verschijnen onder geselecteerde machines.
  2. Klik op 'Signalen’ om beschikbare signalen voor de geselecteerde machine weer te geven.
  3. Kies signalen die moeten worden weergegeven door de checkbox(en) te selecteren. Verschillende opties zijn beschikbaar in de menu's voor Gegevens, Status en Waarschuwingslampjes, en gangbare of machinespecifieke opties.
  4. Selecteer het datumbereik dat moet worden weergegeven.*
  5. Selecteer vernieuwen om de gegevenstabel te tonen.

* Gegevens kunnen worden gevisualiseerd in vensters van maximaal één maand. Historische gegevens kunnen worden bekeken vanaf de laatste registratiedatum.

Relaties tussen geselecteerde kenmerken en servicecodes onderzoeken. De geselecteerde gegevens worden in een grafiek weergegeven op tijd (x-as) en meeteenheid (y-as) (1). Klik en sleep over een belangrijke selectie om deze te isoleren en zoom in op dat tijdframe zoals in blauw weergegeven (2). Servicecodes die aanwezig zijn tijdens de geselecteerde tijd verschijnen in het deel met servicecodes (3). Gebruik het filter om alleen diegene de belangrijke weer te geven (4). Het is vervolgens mogelijk om de gegevenswaarden van de verschillende kenmerken af te lezen op het tijdstip dat de servicecode optrad ter ondersteuning van de diagnose. Gebruik de oranje indexlijn om de servicecodegebeurtenis te markeren door met de muis eroverheen te gaan (5). De gegevenswaarden verschijnen voor dat moment in de tijd (6). Ook de locatiepin verplaatst zich om de machinepositie op die tijd weer te geven (7).