Connect-data

Huvudvy för maskinteknisk information och analys

Visa maskindata i förhållande till tid och plats för att underlätta felsökning. Analysera för att få inblick i prestanda, effektivitet och service.

  1. Välj en maskin att undersöka. Den visas under valda maskiner.
  2. Klicka på ”Signaler” för att visa tillgängliga signaler för den valda maskinen.
  3. Välj vilka signaler som ska visas genom att markera kryssrutorna. Du kan välja olika alternativ från menyerna Data, Status och Varningslampor. Dessutom kan du välja vanliga eller maskinspecifika alternativ.
  4. Välj vilket datumintervall du vill visa.*
  5. Välj Uppdatera för att se datadiagrammet.

* Du kan visa data från upp till en månad i fönstren. Tidigare uppgifter kan visas från det senaste registreringsdatumet.

Undersök förhållandet mellan valda attribut och servicekoder.

De valda uppgifterna visas över tid (x-axeln) och per måttenhet (y-axeln) i diagrammet (1).

Klicka och dra för att isolera ett område av intresse och zooma in på tidsperioden som visas i blått (2).

Aktuella servicekoder under den valda tidsperioden visas i servicekodsräknaren (3).

Använd filtret för att endast visa de som är av intresse (4).

Du kan då läsa av datavärden för olika attribut när servicekoden inträffade, vilket gör det enklare att felsöka.

Använd den orange indexlinjen för att markera en servicekodhändelse genom att hovra över den (5). Datavärden visas för tidpunkten (6). Platsnålsikonen flyttas för att visa maskinens position vid den givna tidpunkten (7).