Snabbreferenshandbok för skrivbordsapp för återförsäljare

Den här referenshandboken innehåller en grundläggande översikt och information för att navigera skrivbordsappen AGCO Connect för återförsäljare.

Om du inte har åtkomst men vill ha det kan du ta kontakt med en AGCO-representant för att få hjälp att komma igång.

Grundläggande översikt

Connects användargränssnitt är uppdelat i fyra verktygsfunktioner och tre administratörsfunktioner:

1. Verktygsfunktioner

Instrumentpanel (visas på bilden)

Maskinernas position och prestandastatistik, maskinparksöversikt och servicemeddelanden.

Hubb

Verktyg för att hantera larm och undersöka servicekoder.

Maskinpark

Visa lista över maskinparken samt maskin- och serviceinformation.

Connect-data

Verktyg för att analysera datasignaler från maskiner och undersöka larm.

 

2. Administrationsfunktioner

Abonnemang

Hantera abonnemangsupplägg, godkänna/avböja förfrågningar och överföra maskiner.

Serviceanvändare

Visa, lägga till och radera användare.

Servicecenter

Redigera adress och kontaktuppgifter till servicecentret för kunder.