Alltid vid din sida, oavsett var du befinner dig

Ständig kontroll över maskinens plats, prestanda och skick

AGCO Connect är ett verktyg för maskinparkshantering som utformats för både kunder och deras återförsäljare. Med fjärråtkomst till maskindata är det möjligt att fatta välgrundade beslut som förbättrar drifteffektiviteten genom korrekt maskinhantering vid rätt tid och på rätt plats. Dessutom stärks relationen mellan kunden och återförsäljaren stärks tack vare proaktiv support som leder till ökad produktivitet och drifttid samt minskade kostnaderna.

Läs mer om fördelarna med Connect

Är din maskin kompatibel med Connect?

En rad olika nya AGCO-maskiner är kompatibla med Connect från start. Använd vårt sökverktyg för att snabbt ta reda på om din maskin kan använda Connect.

0/17

Kontrollera att VIN-numret innehåller 17 tecken och börjar med något av följande prefix: ”AGC”, ”AG3”, ”AAA”, ”AKC”, ”AVT”, ”8AA”, ”AMX”, ”YK5”, ”WAM”, ”WAH”, ”XRR”, ”TAB”, ”VKK” eller ”ZN2”.

Mer information

Hur fungerar Connect?

Connect skickar en mängd datasignaler till kunder och servicetekniker i ett användarvänligt gränssnitt. Informationen samlas in med sensorer på maskinen och kan nås åt via webbportalen Connect och mobilappen Connect där den kan visas och användas på flera sätt. En maskinägare kan till exempel kontrollera var en maskin står och när tankning bör planeras. Dessutom skickar systemet servicemeddelanden för att underlätta planering och minimera stillestånd.

Förbättrad kundservice

Med befintlig intern teknisk kunskap och AGCO Connect som hjälpmedel kan serviceteam ta kundupplevelsen till en ny nivå. Tack vare möjligheten att fjärrvisa servicekoder och prestandadata går det att ge proaktiv och kompetent support som snabbt identifierar behov och minskar stillestånd för maskinägare.

Viktiga fördelar

Effektiv jordbruksverksamhet är beroende av maximal drifttid. Med Connect vet du när maskinerna behöver underhåll eller service och kan planera i förväg för att minimera avbrott.

Fjärrvarningar

Du informeras om underhållsbehov var du än är. Du kan visa felkodsmeddelanden direkt i mobilen så att du snabbt kan börja undersöka maskinen och se till att den fungerar optimalt.

Analys

Med anpassningsbar analys av Connect-data får servicetekniker ett kraftfullt verktyg. Både de senaste och tidigare CAN-signaler kan analyseras för att undersöka fel eller förbättra maskinprestanda.

Undersökning

Automatiserade, interaktiva varningar i nära på realtid så servicetekniker snabbt kan reagera och börja undersöka orsaken till problemen omedelbart.

Optimal täckning

Data överförs via mobila nätverk. Vid behov används nätverksväxling för att hitta den starkaste signalen i området. I områden utan nätverkstäckning lagras data och skickas först när anslutningen har återupprättats, eller så skickas en begränsad mängd data via Iridium®-satellitnätverket för att upprätthålla kontakten.*

* Iridium-satellitanslutning är tillgängligt på utvalda telemetrienheter.

Tack vare Connect kan jag arbeta mer effektivt och spara pengar. Med hjälp av fjärrövervakning har jag bättre koll på när jag behöver schemalägga service och när jag kan fortsätta arbeta.”

Jarno Halinen
Isolahti Farm, Finland

Läs mer om fördelarna med Connect