Information när och var som helst

Connect är ett verktyg för maskinparkshantering som hjälper dig att fjärrövervaka och fatta beslut i realtid. Med hjälp av maskindata kan du fatta välgrundade operativa beslut om logistik. Oavsett var du befinner dig har du åtkomst till information som geografisk position, bränslenivå, bränsleförbrukning och antal timmar kvar till service.

Var

Du kan hålla reda på maskinens position.

Vad

Du kan se vad maskinerna gör.

Hur

Du kan se hur maskinerna presterar, såväl bakåt i tiden som i nära på realtid.

Varför

Du har översikt över maskinen utan att behöva vara på fältet eller i hytten och kan identifiera driftförbättringar via fjärråtkomst

Se hela din maskinparks status oavsett var du befinner dig

Med Connect kan du övervaka dina maskiners status för att optimera arbetseffektivitet och minimera stillestånd. Vanliga orsaker till bristfällig arbetseffektivitet är logistik, väder och försumlighet från förare. Med Connect kan du övervaka maskinaktivitet för att minska dödtid och reducera bränslekostnader genom att identifiera orsakerna till ineffektiviteten. Tack vare informationen vet du vad som behöver göras och behöver inte gissa.

I samarbete med en godkänd servicepartner kan du använda Connect för att få hjälp att hålla maskinen i optimalt skick så att du får ökad drifttid genom att se till att maskinerna är arbetsdugliga när du behöver dem. Du blir informerad om maskinernas skick via service- och underhållsmeddelanden och kan planera service i förväg och undvika hektiska perioder.

Minska produktionskostnaderna

Förbruka mindre bränsle och färre konsumtionsartiklar genom att identifiera förbättringsområden

Arbetseffektivitet

Uppnå ökad produktivitet genom optimerad logistik

Drifttid

Identifiera de främsta orsakerna till stillestånd som innebär kostnader vid viktiga moment som sådd och skörd

Funktioner för maskinägare

FeatureWeb AppMobile App
Bränsle- och AdBlue-nivåer
Aktuell position och körsträcka
Förhållande mellan aktiv/tomgång och förbrukningsstatistik
Räknare för motor- och servicetimmar med varningar i appen
Prioriterade felkoder med varningar i appen
Skördeprestandastatistik
Anpassningsbart dataanalysverktyg
Rapport om bränsleförbrukning per dag och motortimmar för maskinparken
Dela maskiner med andra användare
Blandad maskinpark
Maskindokumentation*
Anpassningsbar namngivning av maskiner
Säker datahantering
Obegränsad maskinparksstorlek

*Endast tillgängliga för Valtra-maskiner

Drifteffektivitet
Fatta bättre logistiska beslut

Minska produktionskostnader
Övervaka förbrukningen för att förbättra prestanda

Maximera drifttiden
Planera service i förväg runt högsäsonger

Minimera stillestånd
Fatta beslut med hjälp av välgrundad felsökning

Större frihet
Realtid och fjärrstyrning med hjälp av mobila enheter

Säkerhet
Håll dig uppkopplad mot dina servicepartner med fjärrövervakning

Många gånger har Connect varit till nytta i min verksamhet, men jag tycker att det allra viktigaste är GPS-platsdata. Jag har flera åkrar på ett område ungefär 40 km bort, och när jag skickar ut en anställd att arbeta till ett av fälten kan jag inte vara säker på var de befinner sig senare under dagen. Med hjälp av Connect kan jag snabbt se var de befinner sig och hur arbetet går.

Anssi Mennala
Vanha Olkkola farm

För mig är mobilappen den största fördelen eftersom jag kan tillbringa mindre tid på kontoret under den hektiska sommarsäsongen och ändå få en helhetsbild i mobilen.

Jarno Halinen

Isolahti Farm, Finland