Min maskinpark

Huvudvy för maskinens driftinformation, nuvarande position och platshistorik

Min maskinpark

Använd den här vyn för att få en översikt över maskinstatus och beredskap.

1. Aktivitet

Läget på visar att maskinen har varit i bruk i dag

2. Larm

Varningssymbolen visar att det finns aktiva larm

2. Nästa service

 Antal timmar till nästa service

 Gul innebär mindre än 100 timmar till service
(Ett e-postmeddelande skickas till ägaren vid 100 timmar)

 Röd innebär 0 till 50 timmar till service*
(nu eller försenad)

* Serviceräknaren återställs till standard vid mindre än 50 timmar. Det går inte att återställa den manuellt med Connect.

Mina maskiner

Välj en maskin i listan över maskinparken och visa detaljerad information om maskinen.

1. Genvägar till maskinabonnemang och information från servicecenter
2. Välj flik för:
  • Användningsstatistik (visas här)
  • Larm
    • Historik och servicekodsinformation
  • Information
    • Maskinidentifiering
  • Externa system
    • Aktivera eller inaktivera externa system som kan användas för att infoga CAN-data i valda FMIS*
3. Maskinspecifikation och versionsinformation

* För närvarande inte tillgängligt utanför Norden

Delat med mig

Visa maskiner som delats med mig av behöriga ägare.

När en användare delar en maskin med dig visas den i listan ”Min maskinpark”/”Delat med mig”.

Funktionen liknar vyn ”Min maskin” frånsett att maskin- och servicecenterinformationen inte kan redigeras.

Ägaren måste vara inloggad på sitt eget konto och använda funktionen ”Delning” för att lägga till maskiner i listan.

Läs mer i Så här delar du en maskin

Maskinparksöversikt

Använd den här vyn för att få en driftöversikt över maskinparkens prestanda.

indikerar att maskinen har varit i drift under det valda datumet (1).

Ackumulerade antal timmar i drift, bränsleförbrukning och genomsnittlig förbrukningsgrad för alla maskiner under dagen. (2)

Välj valfri  maskin för att visa individuell maskinprestanda (3).

Den valda maskinen visas på kartan med dess nuvarande plats och färdrutt under drift.

Drifttid (4) och driftrutt (5) är färgkodade för att identifiera maskinen (6).

Uppdatera skärmen för att visa den senaste informationen (7).