Så här gör du

Så här hanterar du en abonnemangsförfrågan

Abonnemangsförfrågningar visas som en avisering på abonnemangsfliken (1) och hittas i abonnemangsvyn (2). Aviseringar skickas även via e-post till registrerade servicecenteranvändare.

Om du vill hantera en förfrågan klickar du på länken (2) för att öppna abonnemangets statusformulär. Välj acceptera om det är rätt kund eller avböj förfrågan om den har skickats till fel servicecenter och kunden/maskinen är okänd (3).

Så här överför du en maskin till ett annat servicecenter

Du kan överföra en maskin till ett annat mer passande servicecenter inom samma nätverk av återförsäljare.

  1. Gå till vyn ”Abonnemang”
  2. Välj ”Åtgärder”
  3. Välj ”Överför abonnemang”
  4. Välj de maskiner som ska överföras genom att markera kryssrutorna och klicka på Fortsätt
  5. Ange vilket servicecenter som är mottagare, lämna ett meddelande och bekräfta

 

Så här använder du Hubb-arbetslistan

Arbetslistan kan användas för att identifiera maskiner som redan undersöks.

Välj den maskin som du vill flytta till arbetslistan. Larmhistoriken visas enligt bilden.

Välj för att flytta upp maskinen till arbetslistan ovan.

Det går att flytta tillbaka maskinen genom att klicka på .

Larm raderas automatiskt på maskiner som placeras i arbetslistan. De kan vid behov raderas manuellt genom att klicka på knappen ”Slutför arbete”. De raderas annars när de flyttas tillbaka till väntelistan.

Så här hanterar du larm

Välj en maskin för att visa larmhistorik (1).

Välj för att visa felet i Connect Data.

Välj för att visa mer information om felet.

Radera larm raderar alla larm för alla maskiner i listan (2).

raderar alla larm för den markerade maskinen.

Larm raderas automatiskt tre dagar efter senaste visning*. Raderade larm raderar även kundvyn.

(i) Antal maskiner med larm aktiverade de senaste åtta timmarna.

 

* Gäller inte maskiner som placerats i arbetslistan för undersökning.