Skrivebordsapp som hurtigreferanse for forhandlere

Denne referansehåndboken inneholder en grunnleggende orientering, og informasjonen som er nødvendig for å navigere i AGCO Connect-skrivebordsappen for forhandlere.

Hvis du ikke har tilgang, men ønsker å få konfigurert systemet, kan du snakke med en AGCO-representant.

Grunnleggende orientering

Brukergrensesnittet Connect er bygd opp rundt fire verktøyfunksjoner og tre administrasjonsfunksjoner:

1. Verktøyfunksjoner

Dashbord (vist)

Maskinplassering og ytelsesstatistikk, oversikt over flåten og oversiktbannere for service.

Hub

Hovedverktøy for undersøkelse av alarm- og servicekoder.

Flåte

Se flåteliste, maskin- og serviceinformasjon.

Connect-data

Et verktøy for å analysere maskindatasignaler og undersøke alarmer.

&nbsp,

2. Administrasjonsfunksjoner

Abonnementer

Behandle planinformasjon, godta/avvise abonnementsforespørsler og overføre maskiner.

Tjenestebrukere

Vise, legg til og slette brukere.

Servicesenter

Endre adressen til servicesenteret og kontaktinformasjon for kunder.