Skrócona instrukcja obsługi aplikacji komputerowej dla dealerów

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje oraz informacje potrzebne do nawigacji w aplikacji komputerowej AGCO Connect dla dealerów.

Jeśli nie masz dostępu, ale chcesz dokonać konfiguracji, skontaktuj się z przedstawicielem firmy AGCO.

Podstawowa orientacja

Interfejs użytkownika aplikacji Connect jest zbudowany na podstawie czterech funkcji narzędzi i trzech funkcji administracyjnych:

1. Funkcje narzędzi

Pulpit nawigacyjny (pokazany)

Lokalizacja maszyny i statystyki wydajności, przegląd floty i transparenty z przeglądem serwisowym.

Koncentrator

Główne narzędzie do wykrywania alarmów i kodów usterek.

Flota

Przegląd listy floty, informacje o maszynie i przeglądach serwisowych.

Dane Connect

Narzędzie do analizy sygnałów danych maszyny i badania alarmów.

 

2. Funkcje administracyjne

Subskrypcje

Zarządzanie informacjami o planie, akceptowanie/odrzucanie żądań subskrypcji i przenoszenie maszyn.

Użytkownicy serwisu

Wyświetlanie, dodawanie i usuwanie użytkowników.

Centrum serwisowe

Edycja adresu centrum serwisowego i danych kontaktowych klientów.