Connect data

Primær visning til maskintekniske oplysninger og analyse

Få vist maskindata i forhold til tid og sted for at hjælpe med fejlsøgning. Analysér for ydeevne, effektivitet og indsigt i service.

  1. Vælg en maskine, der skal undersøges; den vises under udvalgte maskiner.
  2. Klik på ‘Signaler’ for at få vist tilgængelige signaler for den valgte maskine.
  3. Vælg signalerne, der skal vises, ved at markere afkrydsningsfeltet eller -felterne. Der er forskellige valgmuligheder i menuerne Data, Status og Advarselslys samt generelle og maskinspecifikke valgmuligheder.
  4. Vælg det datointerval, der skal vises.*
  5. Vælg Opdater for at få vist datadiagrammet.

* Data kan visualiseres i vinduer af op ti en måneds varighed. Historikdata kan vises tilbage til seneste registreringsdato.

Undersøg forholdene mellem de valgte egenskaber og servicekoder. De valgte data vises over tid (x-akse) med måleenhed (y-akse) (1). Klik og træk hen over et udvalg af interesse for at isolere og zoome ind på tidsrammen som vist med blåt (2). Servicekoder, der måtte være til stede i det valgte tidsrum, vises i servicekodetællingen (3). Brug filteret til kun at få vist dem, der er af interesse (4). Det er derefter muligt at udlæse dataværdier for forskellige egenskaber på tidspunktet for servicekodehændelsen for på den måde at hjælpe med diagnosticering. Brug den orange indekslinje til at fremhæve servicekodehændelsen ved at holde markøren over den (5). Dataværdierne vises for det pågældende tidspunkt (6). Positionsstiften bevæger sig også for at vise maskinens position på det pågældende tidspunkt (7).