Connect verileri

Makine teknik bilgileri ve analizi için ana görünüm

Sorun gidermeye yardımcı olmak için makine verilerini zaman ve konuma göre görüntüleyin. Performans, verimlilik ve servis bilgilerini analiz edin.

  1. İncelenecek bir makine seçin. Seçilen makinelerin altında görünür.
  2. Seçilen makine için kullanılabilir sinyalleri görüntülemek üzere "Sinyaller" öğesine tıklayın.
  3. Onay kutularını seçerek görüntülenecek sinyalleri seçin. Veri, Durum ve Uyarı ışığı menülerinden ve genel veya makineye özel seçeneklerden farklı seçenekler mevcuttur.
  4. Görüntülenecek tarih aralığını seçin.*
  5. Veri grafiğini görmek için yenile öğesini seçin.

* Veriler, bir aya kadar pencerelerde görselleştirilebilir. Geçmiş veriler son kayıt tarihine kadar görüntülenebilir.

Seçilen özellikler ve servis kodları arasındaki ilişkileri inceleyin. Seçilen veriler, zaman (x ekseni) ve ölçü birimi (y ekseni) boyunca grafik halinde gösterilir (1). Mavi renk ile gösterildiği gibi bu zaman aralığını izole etmek ve yakınlaştırmak için ilgili bir seçim boyunca tıklayın ve sürükleyin (2). Seçilen süre boyunca mevcut olan servis kodları, servis kodu etiketinde görünür (3). Filtreyi yalnızca ilgilenilenleri göstermek için kullanın (4). Daha sonra, arıza teşhisine yardımcı olmak için servis kodu olayı sırasında farklı özniteliklere ait veri değerlerini okumak mümkündür. Servis kodu olayını üzerine gelerek vurgulamak için turuncu indeks çizgisini kullanın (5). Zamandaki bu noktanın veri değerleri görünür (6). Konum pimi aynı zamanda makinenin o andaki konumunu göstermek için hareket eder (7).