Connect data

Päänäkymä koneen teknisiin tietoihin ja analyyseihin.

Tarkastele koneen tietoja suhteessa aikaan ja paikkaan saadaksesi lisätietoa vian syyn etsintään. Analysoi koneen suorituskykyä, tehokkuutta sekä huoltotarpeita. 

  1. Valitse tutkittava kone; se näkyy valittujen koneiden alla.
  2. Klikkaa ”Signaalit”, jos haluat katsoa valitun laitteen näytettävissä olevat olevat signaalit.
  3. Valitse näytettävät signaalit merkitsemällä valikosta haluamasi valintaruudut. Valittavana on valintaruutuja koneen tietoihin, statukseen sekä varoituksiin liittyen. Voit myös valita tarkasteletko tietoa yleisesti vai vain yhden koneen osalta.
  4. Valitse näytettävä ajanjakso*
  5. Valitse ”päivitä” nähdäksesi tiedoista rakentuvan kaavion.

* Tiedot voidaan visualisoida aina yhden kuukauden aikaikkunaan saakka. Historiatiedot ovat tarkasteltavissa koneen ensimmäisestä rekisteröintipäivästä saakka. 

Tutki valittujen ominaisuuksien ja huoltokoodien välisiä yhteyksiä.

Valittu data näytetään kaaviona ajan (x-akseli) ja mittayksikön suhteen (y-akseli) (1).

Napsauta ja valitse kiinnostuksen kohteesi sekä valitse haluamasi aikaikkuna tarkastelulle kuten kuvan sinisellä osoitettu kohde näyttää (2).

Valitun ajan sisällä olevat huoltokoodit ilmestyvät näyttöön huoltokoodien numeroina (3).

Käytä suodatinta näyttääksesi vain valitut kiinnostuksen kohteet (4).

Tällöin on mahdollista avustaa vikadiagnostiikkaa ja lisätä valittujen atribuuttien tietopisteet mukaan huoltokoodia kuvaavaan näkymään.

Korosta vikakooditapahtuma oranssilla hakemistorivillä viemällä hiiren osoitin sen päälle (5). Tietoarvot ilmestyvät esiin kyseisenä ajankohtana (6). Koneen paikannusta kuvaava nasta liikkuu myös osoittamaan koneen sijaintia tuona ajankohtana (7).