Ny Geofence-varslingstjeneste

Hva er nytt?

Geogjerdevarsling: Administrer og følg med på flåten ved hjelp av geogjerde

  1. Opprett geogrenser rundt arbeidsområder 
  2. Angi push-varslinger som skal varsle når en maskin går inn i eller ut av området 
  3. Angi tidsrammer og optimaliser arbeidsområder

Fordeler:

  • Mer detaljert innsikt gjennom data
  • Varsle når maskinen går inn i eller ut av et område eller kjører utenfor grensene
  • Styr ny inngang på åkre – opprett grensesoner for geogjerde infestizised)

Se hvordan varslingstjenesten for geogjerde fungerer i Funksjoner