Az AGCO az alábbi feltételekkel biztosítja ennek a weboldalnak a használatát. Az a tény, hogy a felhasználó eléri és használja ezt a weboldalt, a használati feltételek elfogadásának minősül. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja a weboldalt. Adatvédelmi szabályzatunk a weboldalunk használatára is kiterjedhet. Az Adatvédelmi szabályzat magában foglalja azon feltételeket, amelyek alapján feldolgozzuk az Öntől gyűjtött vagy Ön által megadott személyes adatokat. Weboldalunk használatával Ön beleegyezését adja ezen folyamatokhoz.

Tilos az oldal szándékosan helytelen használata, például vírusok, trójai falovak, programférgek, logikai bombák vagy egyéb, kártékony vagy technológiailag káros anyagok használata. Ne próbáljon illetéktelenül hozzáférni weboldalunkhoz, a weboldalunkat tároló kiszolgálóhoz, vagy bármely, a weboldalunkhoz kapcsolódó kiszolgálóhoz, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja meg weboldalunkat szolgáltatásmegtagadási támadás vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás útján. A felhasználó a weboldal elérésével minden időben kifejezetten hozzájárul az adminisztratív célú megfigyeléshez.

Az ilyen jellegű megfigyelés során azonosított bármely bűncselekményről értesítsék az illetékes hatóságokat. Ha nem járul hozzá a megfigyeléshez, kérjük, hogy haladéktalanul lépjen ki erről a weboldalról. A jelen weboldalon szereplő valamennyi szoftverszöveg és ábra szerzői jogához kapcsolódó minden jog, cím és érdekeltség az AGCO tulajdona, vagy az AGCO engedélyezi azt. A weboldalon található anyagok közzététele, másolása vagy terjesztése az AGCO írásos hozzájárulása nélkül tilos. Az AGCO vagy az AGCO márkáinak nevét (beleértve a következőket: Challenger, Fella, Fendt, Fuse, Gleaner, GSI, Massey Ferguson és Valtra), vagy az AGCO márkáinak logóit nem lehet reklámozáshoz vagy népszerűsítéshez felhasználni, illetve más módon terjeszteni az AGCO külön, írásos előzetes engedélye nélkül, vagy az AGCO társasággal kötött megfelelő kereskedői vagy forgalmazói szerződésben előírtak szerint. Jelen weboldal tartalmának egyetlen része sem értelmezhető az AGCO szabadalmainak vagy bejegyzett védjegyeinek használatára vonatkozó engedélyként vagy jogosultságként az AGCO vagy olyan harmadik fél írásbeli hozzájárulása nélkül, amely megjeleníti saját szabadalmait vagy kereskedelmi védjegyeit. A szabadalmak és a bejegyzett védjegyek használatával kapcsolatos minden kérdéssel, valamint azzal a kérdéssel, hogy egy elem az AGCO bejegyzett védjegye-e, az AGCO társasághoz kell fordulni. A weboldalunkon található tartalom kizárólag általános információs célokat szolgál. A tartalmat nem követendő tanácsoknak szántuk. Észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a weboldalon található információk a lehető legpontosabbak, teljesebbek és naprakészebbek legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak a weboldalon pontatlanságok, hibák vagy kihagyások; ezekért az AGCO semminemű felelősséget nem vállal. A weboldalra vonatkozó feltételek és információk időről időre módosulhatnak. Az oldal minden használata előtt ellenőrizze a feltételeket, hogy biztos legyen afelől, hogy tisztában van az aktuálisan érvényben lévő feltételekkel. Az AGCO társasággal és az AGCO termékeivel kapcsolatos információk csak tájékoztató, nem pedig irányadó jellegűek.

A törvény által megengedett legteljesebb mértékben az AGCO semelyik vállalata semmiképpen nem tehető felelőssé semmiféle konkrét, közvetett vagy következményként fellépő kárért (ide számítva a profit vagy a bevétel elvesztését is), akár szerződés során, hanyagságból vagy más, szerződésen kívüli károkozás során, vagy a weboldal használatából, az azzal való visszaélésből vagy a weboldal működéséből, vagy valamilyen információból, információ, dokumentum, szoftver vagy az AGCO weboldalain keresztül beszerzett más anyag hiányából fakadóan következik be. Az AGCO kifejezett engedélye nélkül Ön semmilyen formában nem reprodukálhatja vagy terjesztheti az ezen a weboldalon található adatbázisokban tárolt információkat, és nem jogosult az egyének személyes adatainak kinyerésére azok személyes vagy kereskedelmi célú felhasználása céljából.

Ez a weboldal harmadik fél weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ezek a hivatkozások csak a felhasználó kényelmét szolgálják. Ezek a weboldalak nem állnak az AGCO ellenőrzése vagy befolyása alatt. Az AGCO semmiféle felelősséget nem vállal külső felek hivatkozott oldalainak tartalmáért vagy a hivatkozott oldalakon található hivatkozások tartalmáért. Valamely hivatkozás felvétele nem jelenti feltétlenül azt, hogy az AGCO támogatja ezeket a jogi személyeket, a hivatkozott weboldalt vagy bármely terméket vagy szolgáltatást, amely ezeken a hivatkozott weboldalakon szerepel. Nem garantáljuk, hogy weboldalunk biztonságos, hibáktól és vírusoktól mentes, vagy hogy mindig, megszakítás nélkül rendelkezésre áll. Az AGCO semmiféle felelősséget nem vállal és nem perelhető semmiféle kárért vagy vírusért, amely a felhasználó számítógépes berendezéseit, szoftvereit, adatait vagy más tulajdonát érinti annak következtében, hogy eléri jelen weboldalt vagy letölt onnan bármilyen anyagot, adatot, szöveget, képet, video- vagy audioanyagot. Minden szükséges lépést megtesz annak biztosítására, hogy az AGCO-tól származó vagy ahhoz tartozó adatok, pénzügyi adatok vagy üzleti szempontból érzékeny információk, amelyek a jelen weboldal használatával az Ön birtokába vagy ellenőrzése alá kerülnek, védve legyenek és azokat bizalmasan kezeljék, és semmiképp sem használja vagy reprodukálja az adatok vagy információk teljes egészét vagy részét semmilyen formában, kivéve az AGCO engedélyével; valamint nem hozza nyilvánosságra az adatokat vagy információkat harmadik félnek vagy olyan személyeknek, akiket az AGCO nem hatalmazott fel azok fogadására, kivéve az AGCO előzetes írásbeli hozzájárulásával.

Kérjük, olvassa át figyelmesen a Cookie-szabályzatunk feltételeit, mivel ezek a weboldal használatakor vonatkoznak Önre, és ezekben találhatók a weboldalunkon használt cookie-król szóló információk.