Nu är Försök aktivera igen tillgängligt för maskiner med ACM

Om du är kund eller återförsäljare kan du nu använda Försök aktivera igen på maskiner med ACM där den första aktiveringen misslyckades inom tidsgränsen för aktivering.

ACM – Försök aktivera igen

För att omaktiveringen ska kunna slutföras måste maskinen finnas i ett område med bra GPS- och telefontäckning. Om tidsgränsen överskrids för andra gången måste du utföra mer omfattande undersökning.

 

När du har loggat in visas meddelandet om väntande aviseringar om du går till Instrumentpanel – Uppgifter och väljer Visa maskiner.

 

De maskiner som aktiveringen har misslyckats för visas i Connect. Välj maskinen.

Knappen Försök aktivera igen visas intill Enhetsstatus

 

på fliken Telemetrienhet.

När du har valt Försök aktivera igen och läst instruktionerna bekräftar du.

Enhetsstatusen ändras till Aktivering – Pågår.

När du har slutfört aktiveringen ändras enhetsstatusen till Aktivering – Aktiv.

Obs! Den här knappen visas endast om aktiveringen misslyckades eftersom maskinen upphörde att gälla inom tidsgränsen på åtta dagar.
Om aktiveringen misslyckas igen beror det på något annat fel. I så fall kontaktar du den tekniska supporten.