Forsøg aktivering igen er nu tilgængelig for maskiner med ACM

Kunder og forhandlere har nu adgang til "Forsøg aktivering igen" på maskiner med ACM, der ikke kunne køre inden for den første aktiveringstidsramme.

Forsøg ACM-aktivering igen

Hvis aktiveringen skal lykkes, skal maskinen være i et område med god GPS- og telefondækning. Hvis aktiveringen overskrider tidsrammen for en anden gang, er det nødvendigt at foretage en nøjere undersøgelse

Når du er logget på, vises alarmen for den ventende aktivering til gennemsyn under Instrumentbræt – Opgaver – Vælg “Vis maskiner

Connect viser den eller de maskiner, der ikke er blevet aktiveret. Vælg maskinen.

På fanen Telemetrienhed –

 Enhedsstatus skal du klikke på knappen “Forsøg aktivering igen” lige ved siden af aktiveringsstatus

Når du har valgt “Forsøg aktivering igen”, skal du bekræfte efter at have læst instruktionsnoterne.

Enhedens status ændres til Aktivering – I gang

Når aktiveringen er fuldført, vil enhedens status være Aktivering – Aktiv.

Bemærk: Denne knap vises kun, hvis aktiveringen mislykkedes på grund af, at maskinen har overskredet tidsintervallet på 8 dage. Hvis enheden fortsat svigter, skyldes et andet problem, og forhandleren skal kontakte teknisk support.