Opcja ponownej próby aktywacji jest teraz dostępna dla maszyn z modułem ACM

Klienci i dealerzy mają teraz dostęp do opcji Retry Activation (Ponów próbę aktywacji) w maszynach z modułem ACM, jeżeli pierwsza próba aktywacji nie powiodła się z powodu przekroczenia limitu czasowego.

Ponowna próba aktywacji modułu ACM

Aby ponowna próba aktywacji zakończyła się sukcesem, maszyna powinna znajdować się w miejscu o dobrym odbiorze sygnału GPS i sieci komórkowej. Jeśli aktywacja po raz kolejny przekroczy limit czasowy, wymagane jest przeprowadzenie dokładniejszej diagnostyki.

 

Po zalogowaniu powiadomienia o oczekujących aktywacjach można wyświetlić w Dashboard (Pulpit nawigacyjny) — Tasks (Zadania) — View machines (Zobacz maszyny)

 

Narzędzie Connect wyświetli maszyny, których aktywacja nie powiodła się. Wybierz maszynę.

Na karcie Telemetry device (Urządzenie telemetryczne)—

 

 W sekcji Device Status (Stan urządzenia), obok stanu aktywacji, znajduje się opcja Retry activation (Ponów próbę aktywacji)

Po wybraniu opcji Retry activation (Ponów aktywację) przeczytaj i potwierdź otrzymane instrukcje.

Stan urządzenia zmieni się na Activation — In progress (Aktywacja — W toku)

Po zakończeniu aktywacji urządzenie będzie miało status Activation — Active (Aktywacja — aktywna).

Uwaga: ta opcja wyświetla się tylko wtedy, gdy aktywacja nie powiodła się z powodu wygaśnięcia 8-dniowego limitu czasowego.
Jeżeli usterka nadal występuje, wynika z innego problemu. Dealer powinien skontaktować się z działem pomocy technicznej.