Nu är Försök aktivera igen tillgängligt för maskiner med ACM

Om du är kund eller återförsäljare kan du nu använda Försök aktivera igen på maskiner med ACM där den första aktiveringen misslyckades inom tidsgränsen för aktivering.

ACM – Försök aktivera igen

För att omaktiveringen ska kunna slutföras måste maskinen finnas i ett område med bra GPS- och telefontäckning.

När du har loggat in visas väntande aktiveringar för granskning under Min maskinpark – Mina maskiner.

Välj den maskin som ”Aktivering av telemetrienheten misslyckades” visas för.

Knappen Försök aktivera igen visas intill Enhetsstatus på fliken Telemetrienhet.

 

När du har valt Försök aktivera igen läser du instruktionerna och sedan bekräftar du.

Enhetsstatusen ändras till Aktivering – Pågår.

När du har slutfört aktiveringen ändras enhetsstatusen till Aktivering – Aktiv.