Forsøk aktivering på nytt er nå tilgjengelig på alle maskiner med ACM

Kunder og forhandlere har nå tilgang til å velge Retry Activation (Forsøk aktivering på nytt) for maskiner med ACM som ikke ble aktivert i løpet av den første aktiveringsperioden.

Forsøk ACM-aktivering på nytt

For at et nytt aktiveringsforsøk skal lykkes må maskinen være i et område med god GPS og telefondekning. 

Når du logger på vises ventende aktiveringer for gjennomsyn under My Fleet – My Machines (Min flåte – Mine maskiner)

Velg maskinen merket Telemetry device activation failed (Aktivering av telemetrienhet mislyktes)

Under fanen Telemetry device – Device Status (Telemetrienhet – Enhetsstatus), rett ved siden av aktiveringsstatusen, finner du knappen Retry activation (Forsøk aktivering på nytt)

 

Etter å ha valgt Retry activation (Forsøk aktivering på nytt) må du bekrefte etter å ha lest instruksjonene.

Enhetsstatusen vil endres til Activation – In progress (Aktivering – pågår)

Når aktiveringen er fullført, vil enhetsstatusen være Activation – Active (Aktivering – Aktiv).