Opcja ponownej próby aktywacji jest teraz dostępna dla maszyn z modułem ACM

Klienci i dealerzy mają teraz dostęp do opcji Retry Activation (Ponów próbę aktywacji) w maszynach z modułem ACM, jeżeli pierwsza próba aktywacji nie powiodła się z powodu przekroczenia limitu czasowego.

Ponowienie próby aktywacji modułu ACM

Aby ponowna próba aktywacji zakończyła się sukcesem, maszyna powinna znajdować się w miejscu o dobrym odbiorze sygnału GPS i sieci komórkowej. 

Po zalogowaniu w sekcji My Fleet — My Machines (Moja flota — Moje maszyny) wyświetlają się oczekujące aktywacje

Wybierz maszynę, przy której wyświetla się komunikat „Aktywacja urządzenia telemetrycznego nie powiodła się

Na karcie Telemetry device — Device status (Urządzenie telemetryczne — Status urządzenia), obok statusu aktywacji, znajduje się opcja Retry activation (Ponów próbę aktywacji)

 

Po wybraniu opcji Retry activation (Ponów próbę aktywacji) przeczytaj i potwierdź otrzymane instrukcje.

Stan urządzenia zmieni się na Activation — In progress (Aktywacja — w toku).

Po zakończeniu aktywacji urządzenie będzie miało status Activation — Active (Aktywacja — aktywna).