v1.13.0

Connect v1.13.0

Publicerad: 2020-02-12

Prenumerationsregistreringsprocess för återförsäljare

Din återförsäljare hanterar prenumerationsprocessen för din nya AGCO-maskin. Det finns olika prenumerationer tillgängliga:

  • En gratis prenumeration som gäller i tre år för maskiner utan tidigare prenumeration och som är tillverkade inom de senaste 18 månaderna (från och med 2019-01-01).
  • En betald årlig prenumeration

Om du inte har ett AGCO Connect-konto ännu så kan du använda inbjudan som skickas via e-post för att registrera dig för AGCO Connect och logga in till AGCO Connect-portalen.

Granska prenumerationen

Vid inloggning visas vilande prenumerationer under ”Min maskinpark – >Mina maskiner”. Välj ”Visa prenumeration”.

Slutför prenumerationen genom att välja ”Acceptera”. Observera: Maskinen måste gå igenom några start/stopp-cykler inom den kommande veckan för att enheten ska fullt ut aktiveras och sända data.

Bekräftad prenumeration

Prenumerationen bekräftas och maskinen ska komma upp under ”Min maskinpark”.

Visning av maskinens aktiveringsstatus för service och kund

För varje maskin kan detaljerad status för telemetrienheten visas. Denna vy nås genom att maskinen väljs i maskinparkslistan under ”Maskinpark” varefter fliken ”Telemetrienhet” väljs.