wersja 1.13.0

Connect w wersji 1.13.0

Data publikacji: 12.02.2020 r.

Proces subskrypcji inicjowany przez dealera

Dealer inicjuje proces subskrypcji dla nowej maszyny AGCO. Dostępne są różne subskrypcje:

  • Bezpłatna trzyletnia subskrypcja dla maszyn bez wcześniejszej subskrypcji i wyprodukowanych w ciągu ostatnich 18 miesięcy (po 01.01.2019 r.)
  • Płatna roczna subskrypcja

Jeśli nie masz jeszcze konta AGCO Connect, skorzystaj z otrzymanego zaproszenia e-mail, aby się zarejestrować w AGCO Connect i zalogować do portalu.

Sprawdzanie stanu subskrypcji

Po zalogowaniu się oczekujące subskrypcje są wyświetlane do wglądu w sekcji „MyFleet->My machines” (Moje maszyny). Wybierz opcję „Review subscription” (Sprawdź subskrypcję).

Sfinalizuj ją, wybierając opcję „Accept” (Akceptuj). Uwaga: pełna aktywacja urządzenia i uruchomienie wysyłania danych wymaga wykonania kilku cykli włączania/wyłączania maszyny w ciągu następnego tygodnia.

Potwierdzona subskrypcja

Subskrypcja zostanie potwierdzona, a dane maszyny powinny zostać automatycznie uzupełnione w sekcji „MyFleet”.

Ekrany stanu aktywacji maszyny dostępne dla warsztatu i klienta

Dla każdej maszyny można wyświetlić szczegółowy stan urządzenia telemetrycznego. Aby uzyskać dostęp do tego ekranu, należy wybrać maszynę z listy dostępnych w sekcji „Fleet” (Flota), a następnie kartę „Telemetry device” (Urządzenie telemetryczne).