Sposób konfiguracji i obsługi usługi powiadamiania Geofence

Sposób obsługi przeglądarki Geobrowser


Dodawanie geofencingów i zarządzanie nimi na pierwszej karcie pulpitu nawigacyjnego

1. Dodawanie geofencingu

  1. Dodaj nowy geofencing
  2. Nadaj nazwę geofencingowi 
  3. Obrysuj żądany obszar na mapie. Możesz wyszukiwać lokalizacje, wprowadzając lokalizację lub adres w polu wyszukiwania i przełączać się pomiędzy widokami (satelitarny oraz zwykła mapa).
  4. Zapisz postępy, a Twój geofencing wyświetli się na pulpicie nawigacyjnym Geofence

 

2. Zarządzaj swoimi geofencingami:

  1. Lista geofencingów
  2. Dodaj nowy geofencing
  3. Wyświetl powiadomienia przypisane do danego geofencingu
  4. Edytuj lub usuń geofencing, klikając przycisk pokrętła
    *Uwaga: jeśli chcesz trwale usunąć geofencing, najpierw wyświetli się monit o usunięcie wszystkich powiadomień przypisanych do tego obszaru

 

Sposób konfiguracji i obsługi powiadomień Geofence

Dodaj i sprawdź powiadomienia o geofencingu na drugiej karcie pulpitu nawigacyjnego